Çocuklarda Ortodontik Tedaviler

ÇOCUKLARDA ORTODONTİK TEDAVİLER

KORUYUCU ÖNLEYİCİ ORTODONTİ
Koruyucu ve önleyici ortodonti nin amacı, gelecekte oluşabilecek ortodonti k problemin önüne geçmek ve diş teli tedavisine gerek kalmaması için zamanında önlem almaktır. Çocuklarda erken yaşlarda yapılan düzenli kontroller ile ortaya çıkacak bozukluklar büyük oranda engellenecekti r. Zamanı geldiği halde düşmeyen bir süt dişinin çekimi bu tarz koruyucu bir yaklaşımdır. Erken dönemde kaybedilen süt dişlerinin yerine yer tutucu yapılarak altt an gelecek olan daimi dişin yerinin korunması, ileride oluşacak çapraşıklık probleminin önüne geçecektir.

Ayrıca önleyici ortodonti k tedavi ile alışkanlık kırıcı apareyler yapılarak dişlerin ve çenelerin gelişimine zarar verecek parmak emme, tı rnak yeme, ağızdan nefes alma, hatalı yutkunma (yutkunurken dilin dişlerin arasından çıkması) gibi alışkanlıkların düzelti lmesi amaçlanır.
HAREKETLİ APAREYLER
Genelde karışık dişlenme döneminde uygulanan hareketli apareyler, ağızda tutuculuğu kroşeler yardımıyla sağlanan, hasta tarafından kolaylıkla takılıp çıkarılabilen aygıtlardır. Bu apareylerle başarı elde edilmesi hastanın tedaviye uyum göstermesine ve apareyini düzenli kullanmasına bağlıdır. Hafif çapraşıklıklarda, bazı çene genişletme işlemlerinde, basit diş hareketlerinin sağlanmasında kullanılabilirler. Erken dönemde çapraz kapanış gibi bazı ortodontik problemleri ortadan kaldırarak çenelerin normal gelişimine devam etmesini sağlarlar.

WhatsApp chat